Mestni svet MO Maribor je na 11. dopisni seji sprejel Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pomoč in razvoj v MO Maribor, s katerim se vzpostavlja platforma za organizirano pridobivanje donatorskih sredstev in njihovo pregledno razdeljevanje. Proračunski sklad bo ustanovljen za nedoločen čas in bo predstavljal trajno osnovo za pomoč in spodbujanje razvoja na območju občine.


Prvi namen sklada, ki ne bo pravna oseba, ampak poseben evidenčni račun proračuna MO Maribor, je zagotavljanje humanitarne pomoči prebivalcem Maribora, drugi pa pospeševanje razvoja in izboljšanje pogojev za razvoj gospodarskih, negospodarskih in humanitarnih dejavnosti v MO Maribor. Sredstva sklada se bodo lahko za ta namen razdelila v obliki posojil ali subvencij, razdeljevala pa se bodo v javnih razpisih. Odlok temelji na načelu preglednosti – donatorska sredstva se zbirajo v proračunskem skladu, vodijo se na posebnem evidenčnem računu in razdeljujejo zgolj za namene in pod pogoji danes sprejetega odloka.