Medsebojna pomoč je eden izmed osnovnih gradnikov človečnosti, zato na Mestni občini vsekakor podpiramo vse posameznike, društva in organizirane skupine, ki radi priskočijo na pomoč. Vendar moramo ponovno izpostaviti dejstvo, da v mestu Maribor, državi Sloveniji in pravzaprav celotni Evropi vladajo izredne razmere, ki narekujejo stroge strokovne in jasne protokole delovanja in medsebojnega usklajevanja.

V našem mestu imajo sedaj ob Saši Arsenoviču, županu Mestne občine Maribor, pomembno vlogo sile zaščite in reševanja, ki jim poveljuje poveljnik Civilne Zaščite MOM Aleš Ciringer. Kot je že znano, je dne 17. marca 2020 bil aktiviran štab Civilne zaščite Maribor v svoji operativni sestavi, za strokovno podporo štabu v razmerah epidemije COVID-19 so bili dodatno vpoklicani še:

  • Sekretar Območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek,
  • Generalni tajnik Karitas Maribor Darko Bračun,
  • Predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dr. Zoran Simonovič,
  • Vodja Medobčinske inšpekcije Nina Mikl,
  • Predstavnik Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Janez Lencl.

Na ravni mesta delujeta še koordinacijska skupina med štabom Civilne zaščite Maribor in upravo Mestne občine Maribor ter služba za krizno komuniciranje. Obe službi sta vodeni iz kabineta župana.

Vse zgoraj našteto navajamo zato, da čimbolj nazorno povemo, da morajo izredne razmere voditi za to usposobljene strokovne službe. Prostovoljci, ki delujejo v izrednih razmerah morajo biti o le-teh podučeni, prav tako ob delu primerno zaščiteni. Vsekakor kot mesto ne smemo dopustiti, da pri pri dajanju prostovoljske pomoči prišlo do kakršnihkoli zlorab – tako s strani prostovoljcev, kot tistih, ki pomoč sprejmejo. To lahko zajezimo le s skrbno vodenimi seznami pomoči in organizirano prostovoljsko dejavnostjo.

Zato na Mestni občini Maribor ponovno pozivamo vse, ki bi želeli pomagati kot prostovoljci, da se javijo na naslov info@covid19maribor.si ali na civilna.zascita@maribor.si.

Le tako lahko omogočimo ustrezno prostovoljsko delo in komunikacijo med pomoči potrebnimi občankami in občani.