Mestni svetniki so na 10. dopisni seji Mestnega sveta MO Maribor sprejeli Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19. Namen tega »interventnega odloka« je zagotovitev pomoči občanom, gospodarstvu in javnemu zavodu Športni objekti Maribor.

MO Maribor bo tako na področjih, kjer državna pomoč ni zagotovljena ali zadostna, zagotovila dodatno pomoč za blažitev posledic epidemije Covid-19. S sprejetjem odloka se uporabnike parkirnih mest v lasti MO Maribor oprosti plačila parkirnin za čas trajanja epidemije. Odlok ureja tudi oprostitev plačil najemnin poslovnih prostorov v lasti MO Maribor in plačil nadomestil za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) za tiste najemnike oz. uporabnike, ki jih je prizadel vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

S sprejetjem »interventnega odloka« je zagotovljena pravna podlaga za izplačilo finančne pomoči javnemu zavodu Športni objekti Maribor (ŠOM) iz proračuna MO Maribor. ŠOM se zaradi nedelovanja športnih društev v času epidemije sooča z večjim izpadom prihodkov. Sredstva iz proračuna MO Maribor bodo namenjena pokrivanju stroškov dela in drugih nujnih stroškov tega javnega zavoda.