Vlada je v sredo, 15. aprila, sprejela spremenjen odlok o začasni splošni prepovedi zadrževanja na javnih površinah in gibanja zunaj občin, s katerim znova dopušča nekatere športne dejavnosti v občini bivanja pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj nje. Odlok začne veljati to soboto, 18. aprila, in bo veljal do preklica.

Še naprej bodo prepovedani gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javne kraje ter gibanje zunaj občine bivanja, razen v primerih, ki so z odlokom določeni kot izjeme, med drugim:

  • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
  • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
  • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
  • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
  • dostop do trgovin z živili in drogerij,
  • dostop do bencinskih črpalk,
  • dostop do bank in pošt …

Z novim odlokom je tudi ponovno dovoljeno na prostem, vendar še vedno samo na območju domače občine, izvajati določene športne dejavnosti individualnega značaja, kot so tek, kolesarjenje, golf in joga, ter športe, pri katerih ni stika z drugimi (tenis, badminton, balinanje).

Dovoljen je tudi dostop na zasebna zemljišča zaradi vzdrževalnih del ali sezonskih opravil, tudi v drugi občini in tudi v skupini, a le če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Pri tem pa mora imeti občan pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje nekatere osebne podatke in med drugim razloge za takšno zadrževanje.

Do celotnega besedila odloka lahko dostopate tukaj.