Intenzivnost širjenja bolezni COVID-19 zaostruje razmere tudi na področju ravnanja z odpadki. Podjetje Snaga, ki v Mariboru skrbi za ravnanje s komunalnimi odpadki in ohranja naše mesto čisto, se dnevno sooča s številnimi zdravstveno-varnostnimi, operativnimi in kadrovskimi izzivi. 

Vse občane zato pozivamo, da z odpadki ravnate skrbno, odgovorno in racionalno.
V času epidemije je to še toliko bolj pomembno. 

  • Odpadke skrbno ločujete tako doma kot na ekoloških otokih. 
  • Z odpadki ravnajte racionalno in jih pred odlaganjem v zabojnik stisnite ali raztrgajte, tako da zmanjšajte njihov volumen. 
  • Ravnajte premišljeno in ustvarite čim manj odpadkov, da se ti ne bodo po nepotrebnem kopičili. 
  • Odpadkov nikakor ne odlagajte v naravo in čuvajte naše okolje.

Zaostrovanje razmer lahko povzroči tudi zastoje pri prevzemih odpadkov, kar bi posledično pomenilo kopičenje odpadkov na mestih, ki niso primerna za njihovo skladiščenje. V danem trenutku Snaga razmere še obvladuje, zato je skupna skrb občanov toliko bolj pomembna.

Prav tako Snaga vse svoje uporabnike prosi za razumevanje preventivnih ukrepov, ki so jih v času epidemije že morali sprejeti. Z namenom zagotavljanja varnosti in zdravja svojih zaposlenih so namreč omejili izvajanje določenih nenujnih storitev. 

Tako so že zaprti zbirni centri, prav tako je začasno ustavljen odvoz kosovnih odpadkov. 

Kljub temu vlagajo vsi sodelavci Snage veliko truda v zagotavljanje nemotenega izvajanja ključnih storitev in ob vsakodnevni izpostavljenosti ter tveganju za okužbo, še naprej požrtvovalno opravljajo svoje delo in skrbijo za redni odvoz odpadkov v skladu s koledarjem odvozov.

Navodilom o pravilnem ravnanju z odpadki lahko sledite na spletni strani www.snaga-mb.si.