S sklepom poveljnika Civilne zaščite Maribor Aleša Ciringerja so bile zaradi razglasitve epidemije v Republiki Sloveniji danes dopoldne aktivirane sile zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor.

Poveljnik je s tem sklepom aktiviral štab Civilne zaščite Maribor v operativni sestavi, za strokovno podporo štabu v razmerah epidemije Covid-19 pa vpoklical:

  • Predstavnika Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dr. Zorana Simonoviča,
  • Sekretarja Območnega združenja Rdečega križa Maribor Metoda Dolinška,
  • Generalnega tajnika Karitas Maribor Darka Bračuna,
  • Vodjo Medobčinske inšpekcije Nino Mikl,
  • Predstavnika Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Janeza Lencla.

Operativna podpora štabu je Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Maribor. Štab prevzema tudi vodenje Sveta za obvladovanje širjenja Covid-19, posvetovalnega telesa, ki ga je 11. marca 2020 imenoval župan MOM Saša Arsenovič. V Svet so vključeni NIJZ, Zdravstveni dom Maribor, UKC Maribor, Policijska uprava Maribor, Rdeči križ Maribor, Civilna zaščita Maribor, Slovenska vojska, Upravna enota Mariborm Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in Štajerska gospodarska zbornica ter strokovne službe MOM. Znotraj mestne uprave pa deluje tudi Delovna skupina za ukrepe Covid-19.

12. marca je bila na priporočilo NIJZ razglašena epidemija novega koronavirusa; razglasitev epidemije je eden od pogojev za aktiviranje občinskega načrta.