Vlada je v sredo, 15. aprila, podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah do 17. junija. Do takrat je podaljšala tudi veljavnost prometnih dovoljenj. Prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil, vključno z zavarovanjem motornih vozil, pa bo veljala še do 17. maja.

Spremenjeni odlok, ki ga je v sredo sprejela vlada, pa ob tem določa, da se mora letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu kljub podaljšanju veljavnosti prometnih dovoljenj plačati od datuma poteka veljavnosti, ki je naveden na prometnem dovoljenju. Če letna dajatev ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, jo obračuna Direkcija RS za infrastrukturo, ki podatke o tem pridobi iz evidence registriranih vozil.

Če znesek obračunane dajatve za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, direkcija pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.