Od danes, 30. marca, dalje velja državni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja zunaj občin.

Novi odlok z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v državi ter dostop na ta mesta in tudi prepoveduje gibanje zunaj občine stalnega oziroma začasnega prebivališča.

Izjemoma je to dovoljeno (seveda ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje), kadar gre za dostop do živilskih in kmetijskih trgovin, drogerij in trgovin z medicinskimi pripomočki, bencinskih črpalk, bank in pošt, avtomobilskih servisov.

Enako velja, da je dovoljeno gibanje na javnih površinah za prihod na delo in odhod z dela ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih in kmetijskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, dostop do storitev za nujne primere.

Dostop v drugo občino je dovoljen, kadar storitve, ki so izvzete iz prepovedi, niso zagotovljene v občini prebivališča, vendar le do najbližje dostopne storitve.

V času razglašene epidemije med drugim tudi ne smemo spreminjati naslova bivanja oziroma se seliti.

Župani lahko za posamezne občine s sklepom podrobneje opredelijo izjeme glede omejitev gibanja, prav tako pa lahko za območje občine določijo pogoje dostopa na določene javne kraje oziroma tak dostop v celoti prepovedo.

Nadzor nad izvajanje odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in policija, župan pa lahko za nadzor uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Celotno besedilo odloka najdete na povezavi.