Novice

Spremljajte aktualne informacije in pomembne teme v povezavi z virusom.

Tudi prostovoljstvo mora biti koordinirano

Medsebojna pomoč je eden izmed osnovnih gradnikov človečnosti, zato na Mestni občini vsekakor podpiramo vse posameznike, društva in organizirane skupine, ki radi priskočijo na pomoč. Vendar moramo ponovno izpostaviti dejstvo, da v mestu Maribor, državi Sloveniji in pravzaprav celotni Evropi vladajo izredne razmere, ki narekujejo stroge strokovne in jasne protokole delovanja in medsebojnega usklajevanja.

V našem mestu imajo sedaj ob Saši Arsenoviču, županu Mestne občine Maribor, pomembno vlogo sile zaščite in reševanja, ki jim poveljuje poveljnik Civilne Zaščite MOM Aleš Ciringer. Kot je že znano, je dne 17. marca 2020 bil aktiviran štab Civilne zaščite Maribor v svoji operativni sestavi, za strokovno podporo štabu v razmerah epidemije COVID-19 so bili dodatno vpoklicani še:

 • Sekretar Območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek,
 • Generalni tajnik Karitas Maribor Darko Bračun,
 • Predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dr. Zoran Simonovič,
 • Vodja Medobčinske inšpekcije Nina Mikl,
 • Predstavnik Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Janez Lencl.

Na ravni mesta delujeta še koordinacijska skupina med štabom Civilne zaščite Maribor in upravo Mestne občine Maribor ter služba za krizno komuniciranje. Obe službi sta vodeni iz kabineta župana.

Vse zgoraj našteto navajamo zato, da čimbolj nazorno povemo, da morajo izredne razmere voditi za to usposobljene strokovne službe. Prostovoljci, ki delujejo v izrednih razmerah morajo biti o le-teh podučeni, prav tako ob delu primerno zaščiteni. Vsekakor kot mesto ne smemo dopustiti, da pri pri dajanju prostovoljske pomoči prišlo do kakršnihkoli zlorab – tako s strani prostovoljcev, kot tistih, ki pomoč sprejmejo. To lahko zajezimo le s skrbno vodenimi seznami pomoči in organizirano prostovoljsko dejavnostjo.

Zato na Mestni občini Maribor ponovno pozivamo vse, ki bi želeli pomagati kot prostovoljci, da se javijo na naslov info@covid19maribor.si ali na civilna.zascita@maribor.si.

Le tako lahko omogočimo ustrezno prostovoljsko delo in komunikacijo med pomoči potrebnimi občankami in občani. 

Poziv k skrbnemu ravnanju z odpadki v času epidemije

Intenzivnost širjenja bolezni COVID-19 zaostruje razmere tudi na področju ravnanja z odpadki. Podjetje Snaga, ki v Mariboru skrbi za ravnanje s komunalnimi odpadki in ohranja naše mesto čisto, se dnevno sooča s številnimi zdravstveno-varnostnimi, operativnimi in kadrovskimi izzivi. 

Vse občane zato pozivamo, da z odpadki ravnate skrbno, odgovorno in racionalno.
V času epidemije je to še toliko bolj pomembno. 

 • Odpadke skrbno ločujete tako doma kot na ekoloških otokih. 
 • Z odpadki ravnajte racionalno in jih pred odlaganjem v zabojnik stisnite ali raztrgajte, tako da zmanjšajte njihov volumen. 
 • Ravnajte premišljeno in ustvarite čim manj odpadkov, da se ti ne bodo po nepotrebnem kopičili. 
 • Odpadkov nikakor ne odlagajte v naravo in čuvajte naše okolje.

Zaostrovanje razmer lahko povzroči tudi zastoje pri prevzemih odpadkov, kar bi posledično pomenilo kopičenje odpadkov na mestih, ki niso primerna za njihovo skladiščenje. V danem trenutku Snaga razmere še obvladuje, zato je skupna skrb občanov toliko bolj pomembna.

Prav tako Snaga vse svoje uporabnike prosi za razumevanje preventivnih ukrepov, ki so jih v času epidemije že morali sprejeti. Z namenom zagotavljanja varnosti in zdravja svojih zaposlenih so namreč omejili izvajanje določenih nenujnih storitev. 

Tako so že zaprti zbirni centri, prav tako je začasno ustavljen odvoz kosovnih odpadkov. 

Kljub temu vlagajo vsi sodelavci Snage veliko truda v zagotavljanje nemotenega izvajanja ključnih storitev in ob vsakodnevni izpostavljenosti ter tveganju za okužbo, še naprej požrtvovalno opravljajo svoje delo in skrbijo za redni odvoz odpadkov v skladu s koledarjem odvozov.

Navodilom o pravilnem ravnanju z odpadki lahko sledite na spletni strani www.snaga-mb.si.

Veterinarske storitve v izrednih razmerah

Tudi veterinarska zbornica Slovenije je v času epidemije Covid-19 sprejela ukrepe za zajezitev širjenja epidemije Covid-19 oziroma za zaščito delavcev v veterinarski stroki in uporabnikov njihovih storitev.

Med ukrepi so:

 • omejitev delovnega časa ambulant,
 • zagotovljeni so le nujno potrebni veterinarski posegi, če je le mogoče, po predhodni najavi,
 • zagotavljanje 24-urnega dežurstva samostojno ali v dogovoru s sosednjimi ambulantami,
 • odpoved oziroma preložitev vseh nenujnih posegov,
 • odlog cepljenja proti steklini v času med 15. 3. 2020 in 15. 4. 2020,
 • odpoved osemenjevanja plemenic od 15. 3. 2020 za najmanj tri tedne.

Stranke se morajo na ambulantni pregled naročiti, tudi v primeru urgence morajo pred prihodom obvestiti ambulanto. Stranke naj vstopajo posamično in vzdrževati morajo najmanj 1,5 metra razdalje. Žival naj v ambulanti spremlja samo ena oseba.

Ob tem veterinarska zbornica te dni skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodih ne spuščajo s povodcev in da naj se psi, v izogib konfliktom in poškodbam, ne družijo in ne igrajo.

Zavetišča za zapuščene živali v izrednih razmerah izvajajo le nujne odlove in oskrbo zapuščenih živali. Skrbnikom živali priporočajo, da pogrešanje živali takoj javijo pristojnemu zavetišču, najditeljem živali pa svetujejo, da naj o tem najprej obvestijo zavetišče in preverijo, ali je žival pogrešana. Če ima pes ovratnico, naj preverijo, ali je na njej zapisan kontakt skrbnika.

Z upoštevanjem priporočil bodo slovenska zavetišča manj obremenjena, dodajajo v veterinarski zbornici.

Neustrezni odpadki v kanalizaciji

Hrana – in še veliko tega – ne sodi v straniščno školjko ali odtok

V zadnjih tednih, ko se na našem območju širi epidemija Covid-19, se je v kanalizacijskem sistemu povečala količina odpadkov, ki tja nikakor ne sodijo, opozarjajo iz mariborskega podjetja Nigrad; to upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom v Mestni občini Maribor.

Z nepravilnim ravnanjem in odmetavanjem odpadkov v straniščno školjko povzročimo velike težave v kanalizaciji. Voda odpadke mogoče res odplakne iz straniščne školjke – a s tem se težave šele začnejo. Damski vložki, plenice, vlažni robčki, vatirane palčke za ušesa, hlačne nogavice, krpe in podobni predmeti močno ovirajo pretok, povzročijo, da se zamašijo kanal in predvsem črpalke v črpališčih. S tem se tudi zvišajo stroški vzdrževanja kanalizacijskega sistema.

Problematično je tudi odlaganje ostankov hrane v straniščno školjko ali odtok. S tem v kanalizaciji nastajajo idealni pogoji za neprijeten vonj in razmnoževanje glodavcev. Podgan v kanalizacijskem sistemu je čedalje več, zato Nigrad v javnem kanalizacijskem omrežju deratizacijo opravlja dvakrat na leto, na kritičnih območjih pa celo pogosteje.

Zaposleni v Nigradovi s lužbi Kanalizacija poleg rednega vzdrževanja sistema pogosto izvajajo tudi interventno čiščenje. Zaradi zamašitve morajo delavci iz kanalizacije ročno odstraniti vse nepravilno odvržene odpadke. To ni enostavno delo, lahko pa je tudi zelo nevarno.

Ob vsaki uporabi pitne vode pomislimo, kaj in kam splakujemo in katera sredstva pri tem uporabljamo. Ne pozabimo, da straniščna školjka in odtok nista koša za smeti in vanju ne smemo metati odpadkov. Ne ogrožajmo svojega zdravja in zdravja ljudi, ki skrbijo za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.

Poziv bankam k rednem razkuževanju bankomatov

V duhu vsesplošnih prizadevanj za čim učinkovitejšo zajezitev širjenja bolezni Covid-19 je župan 20. 3. 2020 vse banke z bankomati na območju Mestne občine Maribor pozval, da v času epidemije redno skrbijo za razkuževanje svojih bankomatov. 

Čeprav je javno življenje praktično obstalo in je obseg plačevanja z gotovino bistveno zmanjšan, še vedno ostaja del prebivalstva, ki se ne poslužuje negotovinskega poslovanja in denar dviguje na bankomatih. Gre predvsem za starejše občane, ki so žal tudi najmanj odporni na okužbe. Ukrep rednega razkuževanja bankomatov bo možnost okužbe ob dvigu gotovine zmanjšal. 

Vsem bankam, ki svoje bankomate že razkužujejo se iskreno zahvaljujemo. Občane pa pozivamo, da zaradi varnosti raje uporabljajo negotovinsko poslovanje.

Ukrep JZZ Lekarne Maribor in apel Lekarniški zbornici Slovenije

Na poziv župana Mestne občine Maribor Saše Arsenoviča se JZZ Lekarne Maribor v času sprejemanja hitrih ukrepov proti širjenju virusu COVID-19 pridružuje naporom za prebroditev te krize tudi na način, da se odpoveduje zaslužku pri prodaji zdravil, ki lajšajo simptome te bolezni. V ta namen bodo z jutrišnjim dnem – 20. 3. 2020 – v vseh lekarniških enotah JZZ Lekarn Maribor veljale nove nižje cene za naslednje izdelke: 

 • Lekadol 500 mg pakiranje 20 tablet iz 3,40 eur po škatlici na 2,40 eur
 • Lekadol filmsko obložene tablete 500 mg, pakiranje 18 tablet iz 5,86 eur na 4,49 eur
 • Lekadol filmsko obložene tablete 500 mg, pakiranje 30 tablet iz 9,29 eur na 6,99 eur

Govorimo torej o povprečno 25% nižjih cenah omenjenih zdravil, oz. 30% nižji ceni pri najbolj prodajanemu.

Ukrep gre v smeri zagotavljanja dostopnosti zdravil vsem in ne za delanje zalog, saj se bodo morale količine nakupa zdravila sicer omejiti.

Župan MOM hkrati apelira na Lekarniško zbornico Slovenije, da JZZ Lekarne Maribor sledijo vse lekarniške enote po Sloveniji.

Mestna občina Maribor določila minimalne pogoje za varno nakupovanje v času epidemije

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je danes sprejel Odredbo o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Mestni občini Maribor. Veljati bo začela jutri, 19. marca 2020.

S tem aktom MOM na svojem območju zagotavlja izvajanje Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2) z dne 17. marec 2020.

Izvajajoč ta priporočila, odredba Mestne občine Maribor določa:

 • lastnik oziroma uporabnik trgovine mora za zaposlene v trgovini za zagotavljanje varnosti in zdravja ter preprečevanja okužb zagotoviti razpoložljiva zaščitna sredstva (rokavice za enkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila …);
 • glede na kvadraturo trgovine je lahko v poslovnem prostoru trgovine prisotna ena stranka na 20 m2 površine (pomožni prostori, kot so skladišča, sanitarije, garderobe in podobni v to niso všteti);
 • lastnik trgovine mora strankam zagotoviti posamičen vstop v poslovni prostor trgovine, tako da največje število strank v trgovini ne preseže prej navedenega;
 • lastnik trgovine mora stranke pred vstopom v trgovino podučiti o uporabi razpoložljivih  zaščitnih sredstev (rokavic za enkratno uporabo, zaščitnih mask, razkužil), ki jih zagotavlja strankam;
 • lastnik trgovine mora pred vhodom v trgovino zagotoviti, da stranka, ki kaže vidne znake prehlada, ne vstopi, in da zanj nakup opravijo zaposleni v trgovini. Stranki se kupljeno izroči zunaj;
 • razdalja med strankami pred blagajno mora biti vsaj dva metra. Število strank na blagajni glede na ureditev prostora (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu) določi lastnik trgovine;
 • da zagotovi pretočnost strank na blagajni, mora lastnik trgovine zagotoviti posamičen pristop stranke k blagajni, tako da je med strankami zagotovljena prej navedena razdalja;
 • lastnik trgovine mora vzdrževati red v poslovnem prostoru trgovine in zagotoviti organizacijo dela na način, da se vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zaposleni zunaj delovnega časa trgovine, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem mora lastnik trgovine zagotoviti ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami, ter
 • lastnik trgovine mora na vidno mesto na vhodu v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo o najvišjem dopustnem številu strank v trgovini in navodila za vstop strank v trgovino, uporabo priporočenih zaščitnih sredstev, ki jih zagotavlja lastnik trgovine, ter ukrepov za ohranjanje razdalje med strankami v trgovini.

Odredba bo jutri objavljena v Medobčinskem uradnem vestniku, nadzor nad njenim izvajanjem pa bodo opravljale pristojne službe občinske uprave.

Naj tudi otroci ostanejo doma

Dragi starši.

V imenu vseh, za katere okužba z novim koronavirusom ni niti malo nedolžna, vas prosimo, da otrok ne puščate, da se igrajo z drugimi otroki in da plezajo po igralih.

Nihče od nas si ne želi, da bi čez nekaj tednov, mesecev obžalovali hude posledice neodgovornega vedenja. Obžalovali žrtve okužbe, ki bi jih lahko bili z malo odrekanja preprečili.

Seveda morate poskrbeti, da bo igra vaših otrok še naprej brezskrbna. Le nekoliko drugačna naj bo. Družite in igrajte se doma, na varnem. Domislite se kakšne nove igre, ob tem pa otrokom na razumljiv način pojasnite, zakaj ne morejo na igrišče.

Povejte jim, da nihče ne gre igrišče, ker vsi skupaj rešujemo življenja.

Hvala vam! Kmalu bo bolje in kmalu se spet srečamo zunaj.

Mestna občina Maribor

#ostanidoma

Poveljnik Civilne zaščite Maribor je aktiviral sile zaščite in reševanja v MOM

S sklepom poveljnika Civilne zaščite Maribor Aleša Ciringerja so bile zaradi razglasitve epidemije v Republiki Sloveniji danes dopoldne aktivirane sile zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor.

Poveljnik je s tem sklepom aktiviral štab Civilne zaščite Maribor v operativni sestavi, za strokovno podporo štabu v razmerah epidemije Covid-19 pa vpoklical:

 • Predstavnika Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dr. Zorana Simonoviča,
 • Sekretarja Območnega združenja Rdečega križa Maribor Metoda Dolinška,
 • Generalnega tajnika Karitas Maribor Darka Bračuna,
 • Vodjo Medobčinske inšpekcije Nino Mikl,
 • Predstavnika Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Janeza Lencla.

Operativna podpora štabu je Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Maribor. Štab prevzema tudi vodenje Sveta za obvladovanje širjenja Covid-19, posvetovalnega telesa, ki ga je 11. marca 2020 imenoval župan MOM Saša Arsenovič. V Svet so vključeni NIJZ, Zdravstveni dom Maribor, UKC Maribor, Policijska uprava Maribor, Rdeči križ Maribor, Civilna zaščita Maribor, Slovenska vojska, Upravna enota Mariborm Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in Štajerska gospodarska zbornica ter strokovne službe MOM. Znotraj mestne uprave pa deluje tudi Delovna skupina za ukrepe Covid-19.

12. marca je bila na priporočilo NIJZ razglašena epidemija novega koronavirusa; razglasitev epidemije je eden od pogojev za aktiviranje občinskega načrta.

Mestna občina Maribor zapira svoja vrata

Uslužbenci Mestne občine Maribor (MOM) bomo v ponedeljek, 16., in torek, 17. marca, ostali doma.

Župan Saša Arsenovič je sprejel takšen sklep, ker ocenjuje, da je v tem trenutku ključno, da vsi kar najbolj spoštujemo navodila in priporočila oblasti in pristojnih služb za zajezitev širjenja okužbe Covid-19, s tem da predvsem skrajno omejimo socialne stike.

Zaposleni na MOM bomo ta dva dneva bodisi koristili letni dopust ali ure. O nadaljnjem poteku dela v času izrednih razmer se bo vodstvo občine odločilo jutri.

V zelo okrnjeni zasedbi bo v ponedeljek delovala tudi Upravna enota (UE) Maribor v naši stavbi v Ulici heroja Staneta 1.

Varnostniki bodo nadzirali vstop v občinsko stavbo, in stranke prosimo, da dosledno upoštevajo njihova navodila ter med čakanjem na vstop vzdržujejo primerno razdaljo do drugih (vsaj 1,5 metra). Kako bo UE Maribor delovala v prihodnje, bomo sporočili.

Pomagajmo si

Med nami so ljudje, ki potrebujejo pomoč in tisti, ki jo lahko nudimo.

Bodimo solidarni in si pomagajmo!

Želim pomagatiPotrebujem pomoč