Živeti v razmerah epidemije Covid-19 za mnoge naše someščane pomeni živeti v težkih situacijah, v katerih ne bi zmogli brez pomoči skupnosti. Najbolj se omejitve in ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa dotaknejo starejših, bolnih, socialno šibkih, brezdomcev.

Kolikor je posameznikov, ki v teh razmerah potrebujejo pomoč, so tudi njihove razmere in potrebe po pomoči zelo različne in jih je treba obravnavati posamično. Na Mestni občini Maribor (MOM) smo zato v okviru Civilne zaščite MOM ustanovili humanitarno komisijo, v kateri so predstavniki občine, Rdečega križa, Nadškofijske Karitas Maribor, Centra za socialno delo (CSD) Maribor in Centra za pomoč na domu.

Glavne vsebine, s katerimi se je komisija doslej ukvarjala, so:

Topli obroki

Da ne bi ostali brez toplega obroka, vsak dan dostavimo toplo kosilo ogroženim občanom, ki so v izolaciji zaradi bolezni (na primer po odpustu iz bolnišnice), v samoizolaciji zaradi kroničnih bolezni ali ker sodijo v kritično skupino starejših oziroma ki živijo sami in nimajo sorodnikov, ki bi jim lahko pomagali. Gre za ljudi, ki so upravičeni do obroka v socialni kuhinji, a so slabšega zdravja, in po tem, ko se je ustavil avtobusni promet, ne morejo več priti do socialne kuhinje v Dvořakovi ulici na Taboru, zaprta pa je tudi javna kuhinja Nadškofijske Karitas. Gre za 20 oseb, med temi je tudi 13 starejših, ki so že imeli izkušnjo brezdomstva ali pa jim to grozi.

Skrb za brezdomce

V obeh mariborskih zavetiščih – prvo deluje v okviru CSD, drugo Nadškofijske Karitas – je trenutno 45 brezdomcev. Vhode in izhode iz zavetišč so omejili. Zunaj zavetišč, »na cesti«, je v Mariboru še pet do deset brezdomcev (tako imenovano vidno brezdomstvo). Šest jih je redno obiskovalo kuhinjo in uporabljalo tudi kopalnice zavetišča Karitas, a je oboje v času epidemije zaprto. Od takrat mariborska Karitas tem brezdomcem zagotavlja obroke, ki jih lahko odnesejo s sabo.

Brezdomne osebe so povečini moški, starejši od 50 let, nekateri so slabega zdravja. Po zaprtju javnih sanitarij v mestu in v zavetišču so izgubili tudi dostop do tekoče vode in možnosti umivanja. Mnogi od njih bivajo v zapuščenih zgradbah (t. i. nevidno brezdomstvo), vodo pa si v plastenke natočijo v sanitarijah, če imajo dostop do njih.

Zato smo prejšnji petek, 10. aprila, za mariborske brezdomce odprli javne sanitarije pod Starim mostom (kontejner). Delujejo pod nadzorom strokovnih delavcev ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Ves čas, ko sanitarije obratujejo – od 8. do 10. ure, po potrebi pa tudi popoldne –, so tam aktivisti Društva za pomoč in samopomoč Kralji ulice ter Zavoda Franko, ki skrbijo, da se izvajajo vsi varnostni ukrepi. Z mariborsko Karitas pa smo zagotovili, da se lahko v njihovih prostorih tudi oprhajo in dobijo nova oblačila.

Za primer, da bi se okužil kdo od brezdomcev (in ne bi potreboval hospitalizacije) smo predvideli možnost namestitve oziroma izolacije v objektu v lasti MOM in tudi Nadškofijska Karitas ima pripravljen scenarij ukrepanja, če se v okužba pojavi v zavetišču; okuženo osebo bi lahko izolirali v bivalniku ob zavetišču.

Prehranski in higienski paketi

Poskrbeti moramo tudi za ljudi, ki so zaradi razmer, povezanih z epidemijo, posebej ranljivi, ker so starejši in/ali bolni ter še posebej omejeni v gibanju: starejši od 65 let, ki živijo sami in nimajo svojcev ter so v samoizolaciji oziroma karanteni ter ki ne prejemajo drugih oblik pomoči.

Pripadniki civilne zaščite, sicer uslužbenci MO Maribor, so v tem tednu pripravili 100 prehranskih in 100 higienskih paketov, tako imenovanih Covid paketov, ki jih Rdeči križ in Karitas razdeljujeta občanom iz te ciljne skupine. Gre za enkratno pomoč, vsebina paketov pa naj bi eni osebi zadoščala za približno mesec dni.

V prehranskem paketu, katerega vsebina je vredna okoli 30 evrov, je 25 različnih osnovnih živil (na primer moka, testenine, toast, olje, mleko, konzervirana hrana, krompir, čebula), v higienskem paketu pa nujni higienski pripomočki, kot so milo, zobna pasta, toaletni papir, šampon – v skupni vrednosti okoli 6 evrov.

Stroške materiala smo pokrili iz proračunskih rezerv Mestne občine Maribor.